Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan, mitä henkilötietoja Sallamaarit Markkasen viestintä- ja markkinointirekisteriin kerätään ja miten niitä käsitellään. Tämä on henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Laadittu 5.2.2021. Viimeisin päivitys 5.2.2021.

Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

  • Rekisterinpitäjä: Onnellinen Savo-Karjala ry /Sallamaarit Markkanen, Viertotie 7, 71800 Siilinjärvi
  • Puhelinnumero: +358 443718182
    Sähköposti: sallamaarit.markkanen@gmail.com

Rekisterin nimi

Sidosryhmärekisteri

Mitä henkilötietoja käsitellään, miksi?

Käsittelemme seuraavia sinulta saamiamme henkilötietoja:

  • Nimi
  • Yhteystiedot
  • Osallistumishalukkuus vaalityöhön
  • Suostumus henkilötietojen käsittelyyn

Henkilötietoja käytämme Sallamaarit Markkasen ja Sallamaarit Markkasen tukiyhdistyksen (Onnellinen Savo-Karjala ry) viestintään ja kampanjointiin.

Käsitellyt henkilötiedot on kerätty sinulta henkilökohtaisesti, ja niitä käsitellään antamasi suostumuksen perusteella.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan henkilöiltä mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, tapaamisista ja muista tilanteista, joissa henkilö luovuttaa tietojaan.

Kuka tietoja käsittelee, siirretäänkö niitä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle?

Henkilötietojasi käsittelee ensisijaisesti Sallamaarit Markkanen sekä Onnellinen Savo-Karjala ry:n toimijat. Lisäksi henkilötietoja voivat käsitellä Sallamaarit Markkasen nettisivujen ylläpitoon osallistuvat henkilöt. Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille.

Kuinka kauan henkilötietojasi säilytetään?

Henkilötietojasi säilytetään enintään siihen asti, kunnes peruutat suostumuksesi niiden käsittelyyn. Suostumuksen peruuttamisen jälkeen henkilötiedot poistetaan mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään kahden (2) kuukauden kuluessa.

Mitä oikeuksia sinulla on?

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Kaikki pyynnöt voit tehdä sähköpostitse osoitteeseen sallamaarit.markkanen@gmail.com.

Mikäli et ole tyytyväinen pyyntösi perusteella tekemäämme ratkaisuun tai olet sitä mieltä, että tietosuojaan liittyviä oikeuksiasi on loukattu, voit tehdä valituksen paikalliselle tietosuojaviranomaiselle. Suomessa tietosuojaviranomaisena toimii tietosuojavaltuutettu.

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa.