Perheet politiikan keskiöön 

Syntyvyys Suomessa on laskenut jopa 1800-luvun nälkävuosien tasolle: huolestuttava signaali perheiden tulevaisuudenuskosta ja samanaikaisesti valtava uhka koko yhteiskunnan kestävyydelle.  

Minulle jokainen koti on maailman keskipiste. Politiikan tehtävä on luoda toivoa ja tulevaisuuden uskoa: perheiden asettaminen politiikan keskiöön tulee olla puolueesta riippumatta jakamaton tavoite. Suomen tulevaisuus rakentuu kodeissamme. Suomalainen hyvinvointi syntyy perheissä, hyvinvoivissa vanhemmissa, lapsissa ja nuorissa – turvallisen ja tulevaisuuteen luottavan arjen keskellä.  

Perhe ja lapset ovat hyvin jokaiselle meistä äärimmäisen henkilökohtaisia asioita, mutta yhteiskunnan näkökulmasta hyvin keskeinen tulevaisuuskysymys. Syntyvyyden nostamiseen minulle vastaus ei ole synnytystalkoot, vaan tavoitteemme tulee olla maailman lapsiystävällisin maa. Sen kaltainen lapsiystävällinen maa, jossa ymmärretään perheiden moninaisuus. Puhumme kokonaisuudesta: niin asenteista, taloudellisista edellytyksistä, palveluista kuin myös työn ja perhe-elämän yhteensovittamisesta. 

Perhevapaauudistus tullaan tekemään seuraavalla hallituskaudella. Uudistuksen lähtökohtana on oltava perheiden ja lapsen etu, ei elinkeinoelämän ja työmarkkinoiden ehdot. Uudistuksen pitää olla parannus lasten ja perheiden kannalta, ei piiloteltu leikkaus. Päävastuu kasvatuksesta on aina perheellä ja vanhemmilla tulee olla mahdollisuus valita heille sopivat ratkaisut. Perheiden tilanteet ovat moninaisia, joten järjestelmän pitää joustaa erilaisissa tilanteissa. Isien vanhempainvapaita tulee lisätä, mutta se ei saa olla pois äideiltä – siis kannustaen, ei kepillä pakottaen. 

Kotihoidontuen pitää olla jatkossakin perheiden valittavissa. Kotihoidontuen poistaminen ei nostaisi työllisyysastetta kuin marginaalisesti, mutta perheille se olisi merkittävä heikennys. Meidän on tavoiteltava hoitovastuun tasaisempaa jakautumista, missä iso rooli on isien työnantajilla. Isien kannustaminen perhevapaisiin tulisi olla työnantajille rekrytointivaltti. Sekä äitien että isien työelämässä on siirryttävä on/off-ajattelusta joustavuuteen, esimerkiksi osa-aikatyön ja joustavan hoitorahan entistä paremmalla käytöllä. 

Isien ja äitien työnantajille lapsen syntymästä koituvia kustannuksia tulee tasata, koska sillä on iso merkitys naisten työmarkkina-asemaan. Meillä on valtava määrä rakenteita, jotka vaativat päivitystä edistääksemme naisten asemaa työelämän tasa-arvokysymyksissä. Päättyneellä vaalikaudella käyttöön otettu kertakorvaus äitien työnantajille oli hyvä avaus, mutta äitiysvapaakustannukset tulisi jakaa reilummin yhdessä yritysten kesken ja kustannuksesta tulisi saada sukupuolineutraali.  

Työelämän joustojen, perhevapaiden ja tulonsiirtojen lisäksi palvelut ovat perheille tärkeitä. Päiväkotien ryhmäkoot eivät saa olla liian suuria. Varhaiskasvatusmaksujen maltillista alentamista tulee jatkaa. Kunnallinen kotiapu ja perhetyö on saatava entistä paremmin perheiden avuksi. Jokaiselle lapselle on taattava mahdollisuus harrastaa yhteiskunnan tarjoaman harrastesetelin avulla. 

Lähes kaikki päätökset vaikuttavat lapsiin ja perheisiin. Jatkossakin jokaista päätöstä punnittaessa on huomioitava ratkaisut lasten ja perheiden näkökulmasta. Onnellinen ja turvallinen kotiseutu on paras paikka lapsille ja perheille. 

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin