Osallistuva budjetointi ottaa kaupunkilaiset mukaan päätöksentekoon

Sinä uusi tai vanha kuopiolainen: pysähtyisitkö hetkeksi. Pohdi kotiasi ja sen ympäristöä, työmatkaa ja perheen harrastuksia. Mikä toimii? Mikä omassa naapurustossasi tai työmatkalla voisi olla paremmin, mikä tekisi lasten kanssa harrastamisesta mielekkäämpää tai mitä tekemistä olisi mahtava saada myös Kuopioon?  

Mitä ikinä keksitkin, kuinka hienoa olisi lähteä edistämään ja kehittämään tuota asiaa yhdessä kaupungin johdolla? Osallistuvan budjetin käyttöönotto aktiivisen kaupunkilaisuuden hengessä edesauttaisi Kuopiotakin tekemään asukkaidensa haaveita yhä enemmän todeksi. 

Osallistuva budjetointi tarkoittaa kaupunkilaisten mukaan ottamista päättämään, mihin kaupungin rahoja käytetään: osa kaupungin varoista siis osoitettaisiin suoraan kaupunkilaisten ideoiden toteuttamiseen. Kaupunkilaisilta kerätyistä ideoista kehitettäisiin yhdessä ehdotuksia, joiden tavoitteena olisi parantaa arjen toimivuutta ja vaikkapa kylien ja lähiöiden viihtyisyyttä. Kaupunkilaiset sitten äänestäisivät ehdotuksista, joista eniten ääniä saaneet ehdotukset kaupunki toteuttaisi omin voimin tai yhdessä kumppaneiden kanssa. 

Toisin sanoen osallistuva budjetointi olisi tapa tuoda kaupunkilaiset ketterämmin ja tiiviimmin kaupungin kehittämiseen myös vaalien välillä. Vaikka nyt edessämme häämöttää jälleen kuntavaalit, on itse äänestämisen ja edustuksellisen demokratian rinnalle tuotava myös muita kiinnostavia osallistumistapoja.  

Kuopiossa viihdytään ja kaupungin pito- ja vetovoima puhuttelevat laajasti: äskettäin ilmestyneessä valtakunnallisessa vetovoimakyselyssä Kuopio sijoittui erinomaisesti. Kaupungin tarjoamat palvelut ja Kuopiossa hyvää mieltä säteilevä yhteisöllisyys koettiin hyvänä. Tulevalla kuntavaalikaudella on tavoiteltava kaupunkilaisten monipuolista oikeutta osallistua ja vaikuttaa kaupungin toimintaan. 

Osallistava kotikaupunki ja sen julkinen hallinto ovat suunta, mihin Kuopionkin on tähdättävä – erityisesti ajassa, jossa päätöksenteon avoimuuden, prosessien läpinäkyvyyden ja kansalaisten aktiivisuuden ruokkiminen ovat demokratiamme kriittisiä pisteitä. Kuntahallinnon päättäjineen on osaltaan vastattava haasteeseen osallisuutta vahvistamalla. 

Samalla on kiinnitettävä tarkkaan huomiota, kuinka kaupunki suhtautuu esimerkiksi otsikoihin nousseeseen vertaisohjattuun toimintaan. Me kaupunkilaiset olemme aktiivisia toimijoita, emme vain toiminnan kohteita. Kaupungin on mahdollistettava, ei rajoitettava.  

Unelmien Kuopio tehdään yhdessä. Viihtyisä ja elävä Kuopio sykkii elämää.  

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin