Maakunnissa ollaan valmiita, mutta missä ovat eduskunnan päätökset

Maakunta- ja soteuudistuksen eritahtisen alun jälkeen kaikki 18:sta maakuntaa ovat valmisteluissaan hyvässä vauhdissa. Kiitoksen ansaitsevat ennen muuta valmistelua käytännössä tehneet virkamiehet niin maakunta- kuin kuntatasoilla. Erityiskiitos kuuluu sosiaali- ja terveysalan henkilöstölle, joka on edistänyt uudistusta arjessa jo ennen kuin lait ovat astuneet voimaan.

Uudistuksen julkisuuskuva antaa seuraajalleen helposti käsityksen, että valmistelu tapahtuu riitojen voimalla: fakta kuitenkin on se, että alueellisesti työtä tehdään tosiasiassa puolueiden kesken hyvässä ja rakentavassa yhteisymmärryksessä. Valtakunnan tason hallitus-oppositio -vastakkainasettelu ei ole arkipäivää maakunnissa. Ja näin se on ollut myös meillä täällä Pohjois-Savossa.

Kysymyksiä ratkotaan käytännönläheisesti, omaan maakuntaan ja sen asukkaiden tarpeisiin sopiviksi. Maakuntauudistuksen kantava ydin onkin siinä: maakunnan omat päättäjät ja työntekijät ovat ne parhaat asiantuntijat järjestämään oman alueensa palvelut ihmisten, yritysten ja järjestöjen tarpeista lähtien.

Maakunnista, myös meiltä Pohjois-Savosta, on syytä katsoa vakavina eduskunnan ja erityisesti sen sosiaali- ja terveysvaliokunnan suuntaan. On päivän selvää, että valtakunnalliset ratkaisut on saatava aikaan, jotta maakunnissa tehty valmistelutyö ei valu hukkaan. Tuhannet ihmiset ovat olleet mukana tekemässä vuosikymmenten päähän ulottuvan uudistuksen käytännön ratkaisuja. Työpanoksen ja ajan lisäksi valmisteluun on käytetty miljoonia euroja. Myös meidän maakuntamme yhteisvoimin annettu panos asukkaidemme tulevaisuuden palveluiden kehittämiseksi ja turvaamiseksi on ollut valtava.

Tehdyn työn hukkaamiseen Suomella ei ole varaa. Uudistusten taustalla olevat tekijät – ikääntyminen, huoltosuhteen heikkeneminen, kestävyysvaje, kustannusten kasvu, hyvinvointi- ja terveyserojen kasvu – eivät katoa ratkaisua siirtämällä. Päinvastoin.

Kysymykset kohdistuvat nyt erityisesti SDP:lle. Puheenjohtaja Antti Rinne on useassa yhteydessä todennut uudistuksen välttämättömyyden, mutta ei saa eduskunnassa istuvaa edustajajoukkoaan tekemään sitä työtä, mihin heidät on valittu.

Omasta maakunnasta saamamme palautteen vahva viesti on, että uudistukseen liittyvät päätökset on saatava tehdyksi. Toivon ja rohkaisen alueemme jokaista puoluetta varmistamaan omien kansanedustajiensa tuen maakunnassamme tehdylle työlle.

Sallamaarit Markkanen
Pohjois-Savon Keskustan puheenjohtaja

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin