Vastuullisuutta

Päätöksenteossa keskeistä on vastuullisuus sen kaikissa muodoissa: on huolehdittava, että kaupungin asiat jäävät tuleville sukupolville paremmassa kunnossa kuin mitä ne nyt ovat. Linja pätee niin talouteen, ympäristöön, kaupungin kiinteistöihin kuin palveluihinkin.  

Ilmaston puolesta tehtävä työ on sekä pieniä tekoja että suurempia innovaatioita ja panostuksia. Ympäristön puolesta tehtävät päätökset ovat parhaimmillaan käytännön tekoja: luonnon huomioiminen kaavoituksessa ja kaupunkisuunnittelussa, tuontiruoan korvaaminen lähellä tuotetulla kotimaisella ruoalla ja uusiutuvien, kotimaisten energialähteisen hyödyntäminen.  

Aloitetaan näistä:

Ekologinen sivistys: kaupunkikehityksessä ympäristötietoinen kaupunkiasuminen ja korpimaisemien Kuopio eivät sulje toisiaan pois, vaan täydentävät ympäristöään ja luontoaan kunnioittavaa Kuopiota. Kaupungissa ympäristöarvojen on tulevaisuudessakin oltava ohjaava tekijä päätöksenteossa ja ekologisesta elämäntavasta on tehtävä kaupunkilaisille mahdollisimman helppoa: esimerkiksi katukuvassa roskapönttöjä ei voi koskaan olla liikaa. 

Vastuullisimmat hankinnat: Kuopio tekee ostopalvelusopimuksia vuosittain lähes 500 miljoonalla eurolla. Savolainen työ ja kotimainen ruoka ovat kaksi lempijuttuani, jotka kaupungin hankinnoissa on korostuttava entisestään. Hankintaosaamiseen tulee panostaa, hankintoja tulee pilkkoa pienempiin osiin, prosessien on oltava läpinäkyviä ja päätöksenteossa on korotustuttava hinnan rinnalla laatutekijät. 

Kaupungin talous terveelle polulle: on sanomattakin selvää, että tavoitteen on oltava jokaisen päättäjän ja virkamiehen takaravoissa. Terve talous on hyvinvoinnin kivijalka ja tarkka taloudenhoito on meidän veronmaksajien etu.