Tasapainossa

Huolenpidon kotikaupungissa jokainen on tärkeä ja osallinen. Tarvitsemme yhteisöömme arvon palautusta tapaan, jolla kohtelemme ja puhuttelemme toisiamme. Olemme joukkueena osiemme summa: meidän on päätöksenteolla ja politiikalla varmistettava hyvän ja tulevaisuuteen luottavan elämän puitteet.  

Hyvinvointi syntyy ja tehdään perheissä: kun perheet voivat ja jaksavat hyvin, niin Kuopiokin pärjää. Perheiden moninaisuus on rikkaus – yksineläväkin tekee perheen.  

Vanhusväestö ja eläkeläiset ansaitsevat parempaa. Ikääntyneet eivät ole vain palveluiden ja toimenpiteiden kohde vaan yhteisömme tärkeä voimavara ja elämänkokemuksen lähde meille nuoremmille sukupolville.   

Aloitetaan näistä:

Jokainen lapsi saa harrastaa: harrastamisen Suomen malli on otettava täysimääräisesti ja viipymättä käyttöön Kuopiossa. Tavoitteena on tuoda maksuttomia harrastuksia osaksi koulupäivää niin, että jokaiselle lapsella ja nuorella on perhetaustaan ja asuinpaikkaan katsomatta mahdollisuus mieluisaan harrastukseen.  

Hyvää elämää koko Kuopiossa: kaikille kaupunkilaisille on tarjottava laadukkaat peruspalvelut. Yhdenvertaisuus, huolenpito ja oikeudenmukaisuus päätöksenteon arvo-ohjeena takaa, että kaikkialla Kuopiossa on edellytykset hyvään arkeen.