Hyvän mielen elämää

Ihmiset tekevät Kuopion

Kuopio on Itä-Suomen helmi, mutta valmis se ei ole. 

Kuopiossa on erityistä savolaista vetovoimaa, missä hyvän elämän puitteissa yhdistyvät luonnon kaunein korpisydän kaupunginsykkeeseen.

Kuntavaaleissa saadulla luottamuksella saan tehdä töitä eteenpäin pyrkivän kaupungin puolesta. Paras Kuopio on Kuopio, joka elää koko voimallaan. 

Kotikaupunkimme Kuopio

täynnä savolaista vetovoimaa

Hyvä arki ja toimiva kaupunki rakentuvat asioista, jotka tapahtuvat elämässä kuin huomaamatta. Koti, jossa on hyvä olla. Ympäristö, joka kannustaa työntekoon ja yrittäjyyteen. Lapselle mieluisa päiväkotipaikka ja turvallinen lähikoulu. Itselle ja perheelle kulkemiseen sopivat liikkumisratkaisut. Kaunis ja puhdas luonto ulkoilumahdollisuuksineen. Kiinnostava ja innostava vapaa-aika harrastuksineen ja läheisten läsnäolo. Kokonaisuudessaan hyvä ja tasapainoinen arki:
elämä, jossa on hyvä olla.
 

Paras Kuopio on Kuopio, joka elää koko voimallaan. Kaupunki menestyy vain kaikkia vahvuuksiaan käyttämällä. Tavoitteena on oltava laadukas palvelutarjonta kaikille kaupunkilaisille: yhdenvertaisuus, huolenpito ja oikeudenmukaisuus on kuljettava palveluiden
valmistelun arvo-ohjeena. 
 

Hyvinvointi tehdään perheissä: kun perheet voivat ja jaksavat hyvin, yhteiskuntakin pärjää. Meidän on varmistettava lapsiperheiden arjen tuki ja turva. Kuopiota on rakennettava niin, että otamme huomioon erilaisten perheiden tarpeet, jossa myös yksinasuvat huomioidaan. Se tarkoittaa lähipalveluita, kohtuuhintaista asumista erilaisiin elämäntilanteisiin, matalan kynnyksen kotiapua, lapsiperheiden palveluihin panostamista sekä
lähikouluja ja -päiväkoteja. 
 

Terve talous on hyvinvoinnin kivijalka ja tarkka taloudenhoito on meidän veronmaksajien etu. Kuntakenttää haastaa valtakunnallisesti edelleen päätöksiä odottava sote-maakuntauudistus sekä toisaalta globaalisti maailmaa ravistava koronavirus. Tulevan kauden aikana päättäjien on yhdessä kaupunkilaisten ja virkakunnan kanssa löydettävä ratkaisut kaupungin talouden kestävälle tielle. On selvää, että päätöksenteon on oltava kestävää sekä sosiaalisesti
että ympäristön kannalta. 
 

Kuopio on koko Pohjois-Savon tärkein elinvoiman sparraaja ja kirittäjä. Työpaikat syntyvät yrityksiin ja kaupungin rooli on toimia elinkeinoelämän mahdollistajana – ratkaista ongelmia, ei harata vastaan.  

Tulevaisuuteen katsova Kuopio on iso ja merkittävä tiede- ja koulutuskaupunki; koti sekä kansainväliselle huippututkimukselle että tuhansille opiskelijoille. Kaupungin on oltava osaltaan mahdollistamassa oppilaitosten ja eri koulutusasteiden välistä yhteistyötä ja yhteen tulemisesta, kuten jo toteutusvaiheeseen ehtineessä Savilahti-hankkeessa. Olen kuopiolaisena ylpeä siitä, että kotikaupungissamme koulutetaan kymmenten eri alojen ammattilaisia toiselta asteelta tohtoreiksi asti. 

Kuopiossa tavoitteen on jatkossakin oltava hyvän elämän pääkaupunki, jossa ihmisten unelmat toteutuvat osaksi sujuvasti elettävää arkea. Kotikaupunkimme nousi viime vuonna maan kolmanneksi vetovoimaisimmaksi kunnaksi. Kuopiossa on erityistä savolaista vetovoimaa, missä hyvän elämän puitteissa yhdistyvät luonnon kaunein korpisydän kaupungin sykkeeseen.

Koronavuosi on tuonut merkittävän muutoksen myös maakuntien arkeen: pääkaupunkikeskeinen yhteiskunnallinen keskustelu on saanut alueista vahvan haastajan. Yhä useammassa perheessä elämä jakautuu useampaan paikkaan, kun työ tai opiskelu on ajasta ja paikasta riippumatonta. Koronavuonna etätyöstä tuli kerralla arkea ja sen mahdollisuuksia tulee parantaa: digiloikasta tulee tehdä tapa ja etätyön tekemisestä saumattomampaa. Kaupungin joka laidalla on voitava luottaa, että verkkoyhteydet toimivat. Kaupungin tekemässä valtakunnallisessakin edunvalvonnassa panoksien on lähitulevaisuudessa oltava teissä, raiteissa ja tietoliikenteessä.  

Kun kuopiolaisilta kysytään, on kaupunkimme kehittynyt viime vuosikymmenen aikana valtavasti. Kuopio elää tiukasti kiinni ajassaan, mutta valmis se ei ole. Hyvä kaupunki vaatii jatkuvaa parantamista. Kaupungin päättäjät eivät saa päästään itseään jatkossa tuumakaan helpommalla.   

Kuopiossa sykkii elämä. Tehdään yhdessä hyvän mielen elämää yhteisessä kotikaupungissamme.