Meidän on oltava paras paikka perheille

Hyvinvointi syntyy ja tehdään perheissä: kun perheet voivat ja jaksavat hyvin, niin Pohjois-Savokin pärjää. Meidän on varmistettava lapsiperheiden arjen tuki ja turva: sen on oltava ennaltaehkäisevää, oikeanaikaista ja turvallista. Pohjois-Savossa voidaan paikoitellen äärimmäisen huonosti: hyvinvointialueemme on asetettava tavoitteeksi pahoinvointikäyrän täyskäännös kohti merkittävästi parempaa hyvinvointia. Yksikään lapsi tai nuori ei saa tipahtaa kunnan ja hyvinvointialueen väliin. 

Hyvinvoiva Pohjois-Savo on onnellinen​

Huolenpidon Pohjois-Savossa jokainen on tärkeä ja osallinen: jokaisen on voitava luottaa siihen, että apua saa, kun sitä tarvitsee. Hyvinvointialueiden tehtävä on vastata kokonaisvaltaisesti ihmisten terveyttä ja hyvinvointia edistävistä palveluista yhteistyössä kuntien, yritysten ja kolmannen sektorin kanssa. Palvelut tulee toteuttaa ihmislähtöisesti ja lähellä palvelun tarvitsijoita: perusturvallisuudentunnetta on vahvistettava oikeanlaisilla päätöksillä ja ajallinen tai etäisyydellinen matka terveyspalveluihin ei saa venyä kohtuuttomaksi. Kiireettömään lähipalveluun on päästävä seitsemässä päivässä.

Nämä ovat muutakin kuin sote-vaalit

Vaikka vaalit ovat sote- ja pelastusteemaiset, on näissä vaaleissa kyse muustakin. Tulevat aluevaltuustot luovat muun muassa pohjan vaikkapa sille, millä periaatteilla alueen hankintoja tehdään: mahdollistetaanko paikallisten ja alueellisten yritysten mukaanpääsy hyvinvointialueen palveluntuottajaksi?  Näissä vaaleissa päätetään myös siitä, millaista ja mistä tuotua ruokaa alueen sote-palvelupisteissä tarjoillaan.