Nämä ovat muutakin kuin
sote-vaalit

Vaikka vaalit ovat sote- ja pelastusteemaiset, on näissä vaaleissa kyse muustakin. Tulevat aluevaltuustot luovat muun muassa pohjan vaikkapa sille, millä periaatteilla alueen hankintoja tehdään: mahdollistetaanko paikallisten ja alueellisten yritysten mukaanpääsy hyvinvointialueen palveluntuottajaksi?  Näissä vaaleissa päätetään myös siitä, millaista ja mistä tuotua ruokaa alueen sote-palvelupisteissä tarjoillaan.

Yrittäjämyönteinen Pohjois-Savo pärjää ja antaa elinvoimaa asukkailleen ja sen yrityksille. Vahva työllisyys ruokkii sekä hyvinvointiamme että alueemme taloutta. Tarvitsemme vahvoja puolesta puhujia sille, että myös alueemme sosiaali- ja terveysalan yritykset pääsevät mukaan palveluntuottajiksi. Yksityiset palveluntuottajat toimivat hoitojonojen purkajina ja tehokkaina sparraajina julkisille palveluille.

Savolainen työ ja kotimainen ruoka ovat kaksi lempijuttuani, jotka hyvinvointialueen hankinnoissa on aidosti korostuttava. Huomion kohdentaminen hankintoihin ja niiden suunnitelmalliseen kehittämiseen ovat hyvinvointialueen ja yrittäjien yhteistyötä niin Pohjois-Savon, pohjoissavolaisten kuin alueen yrittäjienkin puolesta.

Näistä on pidettävä huolta:

Hankinnat ovat alueen supervoimaa: hyvinvointialueemme hankintojen tavoiteasetannan on oltava selkeää, hankintaosaamiseen tulee panostaa ja hankintoja tulee mahdollisuuksien mukaan pilkkoa pienempiin osiin. Prosessien, mittaristojen ja seurannan on oltava läpinäkyviä ja sekä valmistelussa että päätöksenteossa on korostuttava hinnan rinnalla laatutekijät.

Pohjois-Savo <3 kotimainen ruoka: ruoka on arvo itsessään. On kestämätöntä, kuinka paljon julkisiin keittiöihin tuodaan ruokaa kaukaa muualta. Kotimainen ruoka on maailman parasta, puhtainta ja turvallisinta. Ei ole sama mitä ruokaa Pohjois-Savon hyvinvointialueen sote-palvelupisteissä tarjoillaan: me suomalaiset haluamme kuluttaa kotimaista ruokaa ja tietää ruokamme alkuperän. Toimet kotimaisen ruoantuotannon vahvistamiseksi ovat meidän kaikkien suomalaisten etu, ja tätä on esimerkiksi lähiruoan tukeminen hankinnoissa.

Meillä on mahdollisuus olla terveysteknologisen kehityksen edelläkävijämaakunta: Kuopiossa sijaitsevan terveysteknologisen keskittymän johdolla sekä rohkeilla kokeiluilla, tutkimuksella ja kehityksellä voimme tarjota mahdollisuuksia ja ratkaisuja myös muille hyvinvointialueille tulevaisuudessa. Pohjois-Savon keskellä kehitetään terveyttä päivittäin eteenpäin.