Meidän on oltava paras paikka perheille

Hyvinvointi syntyy ja tehdään perheissä: kun perheet voivat ja jaksavat hyvin, niin Pohjois-Savokin pärjää. Meidän on varmistettava lapsiperheiden arjen tuki ja turva: sen on oltava ennaltaehkäisevää, oikeanaikaista ja turvallista. Pohjois-Savossa voidaan paikoitellen äärimmäisen huonosti: hyvinvointialueemme on asetettava tavoitteeksi pahoinvointikäyrän täyskäännös kohti merkittävästi parempaa hyvinvointia.

Tuleva hyvinvointialue on lastemme ja perheidemme hyvinvoinnin yksi keskeinen kivijalka: oikeanlaisella palvelutarjonnalla ja päätöksenteolla rakennetaan perheiden luottamusta tulevaisuuteen ja turvalliseen elämään. Tämänhetkinen tilanne pitää palvelut hajallaan ja tarjonta vaihtelee Pohjois-Savon kunnista toiseen. Kun tieto ei kulje toimijalta toiselle, on riski turvan, hoidon ja palvelun puutteesta ilmeinen.

Pohjois-Savoon on luotava monia eri palveluita yhteen kokoava perhekeskus, jonka ympäri maakunnan olevat kohtaamispaikat ovat erinomainen esimerkki lähipalvelusta, jota on vahvistettava. Lapsiperheiden pomputtelu luukulta ja ammattilaiselta toiselle on loputtava. Tavoitteeksi on asetettava lähipalveluita täydentävät kotiin tulevat sekä sähköiset palvelut. Se tarkoittaa perhetyön, kotipalvelun ja muun vanhempien tukemisen vahvistamista.

Näistä on pidettävä huolta:

Neuvolapalvelut ovat ylpeytemme halki maakunnan: neuvolan on oltava lapsiperheidemme fyysinen lähipalvelu koko Pohjois-Savossa. Hyvät resurssit on turvattava odottavien ja vauvaperheiden tueksi. Turvallisen asiakassuhteen luominen ja perheille tuttu terveydenhoitaja ovat palvelun kulmakiviä.

Palveluiden on jalkauduttava kotiin: oikea- aikainen ja varhainen tuki sekä vahvat kotiin tuotavat palvelut ja perhetyö vähentävät lastensuojelun ja erityispalvelujen tarvetta. Lapsiperheiden on tarvittaessa saatava konkreettista apua arkeen esimerkiksi palveluseteliä hyödyntäen.

Lasten ja nuorten pahoinvointi on meidän kaikkien yhteinen huoli: lasten ja nuorten pahoinvoinnin kierre on saatava katkaistua. Apua on tarjottava mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja sen on oltava aidosti saatavilla kotikunnasta käsin aina Joroisista Vieremälle ja Vesannolta Kaaville. Avun pitää olla ja tuntua siltä, että sitä oikeasti myös saa. Jokaisen perheen, jokaisen lapsen ja nuoren, on pystyttävä luottamaan siihen, että apua saa, kun sitä tarvitsee.