Hyvinvoiva Pohjois-Savo on onnellinen

Hyvinvointi ja onni syntyvät tavallisista, arkisista asioista: oma sekä läheisten terveys ja jaksaminen, sosiaalisista suhteista syntyvä yhteisöllisyys ja luottamus tulevaisuuteen. Henkinen ja fyysinen hyvinvointi rakentavat hyvinvointimme kokonaisuuden.

Huolenpidon Pohjois-Savossa jokainen on tärkeä ja osallinen: jokaisen on voitava luottaa siihen, että apua saa, kun sitä tarvitsee. Hyvinvointialueiden tehtävä on vastata kokonaisvaltaisesti ihmisten terveyttä ja hyvinvointia edistävistä palveluista yhteistyössä kuntien, yritysten ja kolmannen sektorin kanssa. Palvelut tulee toteuttaa ihmislähtöisesti ja lähellä palvelun tarvitsijoita: perusturvallisuudentunnetta on vahvistettava oikeanlaisilla päätöksillä ja ajallinen tai etäisyydellinen matka terveyspalveluihin ei saa venyä kohtuuttomaksi. Kiireettömään lähipalveluun on päästävä seitsemässä päivässä.

Paras Pohjois-Savo on maakunta, joka pitää huolta omistaan. Alueemme hyvinvointi on ihmisissä, ei rakenteissa. Tavoitteena on oltava laadukas palvelutarjonta kaikille pohjoissavolaisille: yhdenvertaisuus, huolenpito, ihmisläheisyys ja paikallisuus on kuljettava palveluiden valmistelun arvo-ohjeena.

Näistä on pidettävä huolta:

Yhdeltä luukulta: onpa sitten kyseessä lapsiperheiden palvelut, mielenterveyden haasteet, vanhustenhoito tai pelastuspalvelut, ei asiakkaan ei enää tarvitse kääntyä eri organisaatioiden puoleen, kun yksi yhteydenotto riittää saadakseen suunnan hoitopolulleen ja hoitotarpeen kartoittamiseen.

Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelut: lasten ja nuorten hyvinvointi on koko Pohjois-Savon hyvinvoinnin juuri. Pahoinvoinnin kierre on saatava katkeamaan ja hoitoketjut sujumaan saumattomasti. Ongelmiin on puututtava mitä aikaisemmin sen parempi. Matalan kynnyksen palveluita on pystyttävä tarjoamaan kattavasti koko maakunnassa ja apua on saatava nopeasti.

Ikäihmisten palvelut ovat aina lähtökohtaisesti lähipalveluita: ei voi olla niin, että ukki on palveluasumisen piirissä Suonenjoella, jos ajokortiton mummo ja muut läheiset asuvat Kiuruvedellä.

Hyvinvoiva henkilöstö on hyvän hoidon perusta: meidän tulee olla houkutteleva työnantaja. Osaavan työvoiman saatavuus on tärkein tekijä kaikkien kannalta kestävän sote-palvelun järjestämisessä. Meidän tulee Pohjois-Savossa noudattaa hyvää henkilöstöpolitiikkaa ja hallintoa, jonka keskeisenä ohjaavana tekijänä on oltava avoimuus, yhteistyö ja aito osallisuus. On oikeutettua vaatia parempaa johtamista. Tarvitsemme jatkuvaa koulutusta, osaamisen vahvistamista ja selkää ohjausta. Henkilöstöpolitiikassa meidän tulee huomioida erilaiset elämäntilanteet: joustavuus ja perheystävällisyys ovat arvoja itsessään.